Το πολιτικό γραφείο του Καραγιάννη Γιάννη ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας που τηρεί στη βάση δεδομένων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Δήλωση Συναίνεσης
Αν συναινείτε να χρησιμοποιούμε τα παραπάνω στοιχεία για να επικοινωνούμε και να λαμβάνετε ενημέρωση για την πολιτική δραστηριότητα του Καραγιάννη Γιάννη, βάλτε τικ στο παρακάτω κουτάκι και στη συνέχεια πατήστε υποβολή.

Δέχομαι να διατηρούνται τα στοιχεία που συμπλήρωσα στη βάση δεδομένων του Καραγιάννη Γιάννη και να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που περιγράφεται παραπάνω.